ประวัติศาสตร์

ประวัติการพัฒนา

2526- ปัจจุบัน

Zhejiang DaDa Electrical Co. , Ltd (เมือง Wenzhou)

พื้นที่ดิน 3,400 ตรม

พื้นที่สร้าง 6,500 ตรม


2002

2546- ปัจจุบัน

Shanghai DaDa Electric Co. , Ltd (เมืองเซี่ยงไฮ้)

เนื้อที่ 21,000 ตรม

พื้นที่ก่อสร้าง 29,000 ตรม


2002

2547- ปัจจุบัน

Jiangsu Moeller Electrical Co. , Ltd (เมือง Huaian)

เนื้อที่ 28,000 ตรม

พื้นที่สร้าง 46,000 ตรม


2002

2545 ปี

DAM1 ซีรีส์เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์

DAM1

ปี 2558

DAM3 ซีรี่ส์เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์

DAM3


30 ปี ....
MCCB 4 รุ่น, MCB 3 รุ่น

ปี 1986 DZ10

DAM1

ปี 2540 DAM1

DAM1

2002 ปี DAM1, DAB7

DAM1

2006 ปี DAB6

DAM1

ปี 2558 DAM3

DAM1

2019 ปี 2019 Nova

12