ผลิตภัณฑ์

 • MCB Under Voltage Release

  MCB ภายใต้การปลดปล่อยแรงดันไฟฟ้า

  ภายใต้การปลดปล่อยแรงดันไฟฟ้า
  แรงดันไฟฟ้าคือ 230V และ 400V ตามลำดับ การปล่อยจะทำให้เบรกเกอร์แตกเมื่อแรงดันไฟฟ้าจริงอยู่ระหว่าง 70% Ue-35% Ue; การปล่อยจะป้องกันไม่ให้เบรกเกอร์ปิดเมื่อแรงดันไฟฟ้าจริงต่ำกว่า 35% Ue; การปล่อยจะปิดเบรกเกอร์เมื่อแรงดันไฟฟ้าจริงอยู่ระหว่าง 85% Ue-110% Ue
 • MCB Shunt Release

  MCB Shunt Release

  ปล่อยปัด
  แรงดันไฟฟ้าแหล่งควบคุมพิกัด (Us) ของ DAB7-FL shunt release คือ AC50Hz และ 24V ถึง 110V, 110V ถึง 400V, DC 24V ถึง 60V, 110V ถึง 220V เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ใช้อยู่จาก 70% Us ถึง 110% Us, shunt การปล่อยจะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและทำให้เบรกเกอร์แตก
 • MCB Auxiliary Alarm Contact

  MCB Auxiliary Alarm Contact

  ติดต่อสัญญาณเตือนเสริม
  มีหน้าสัมผัสการถ่ายโอนสองกลุ่ม (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) เมื่อไฟแสดงสถานะสีเหลืองอยู่ที่“” ทั้งสองกลุ่มคือหน้าสัมผัสเสริมเมื่อไฟแสดงสถานะสีเหลืองอยู่ที่“” ทางซ้ายคือหน้าสัมผัสเสริมส่วนทางขวา คือการติดต่อปลุก